Savonlinnan seudun romanilähetys Ry.

Tervetuloa kotisivuillemme

Toimintasuunnitelma 2018-2019

Johdanto

Savonlinnan seudun romanilähetys ry.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2018 -2019
Savonlinnan seudun romanilähetys ry.
Yhteistyössä on voimaa.
”Yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971”

Johdanto
Savonlinnan seudun romanilähetys ry on vuonna 1971 perustettu ja rekisteröity 21.11.1971, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 65 maksavaa jäsentä perheineen.

Yhdistyksen arvolähtökohtana
on vahvistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää jäsenjärjestöjensä vaikutusmahdollisuuksia ja suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia. Yhdistys pyrkii luomaan yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen jäsenyhdistyksilleen, niiden itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen.

Mottonamme
On yhteistyöstä voimaa yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971 lähtien.
Yhdistyksen tulevaisuuden visio on olla aktiivinen edelläkävijä ja vahva toimija Savonlinnan seudulla sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa romanikulttuurin ja perinteen edelläkävijä.
.
Savonlinnan seudun romanilähetys kehittää Savonlinnan seudulle toimintamallia yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle ja toimii kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä, niin että romanien työllisyysolot paranevat ja romanit olisivat samalla lähtöviivalla toisten työntekijöiden kanssa. Yhdistyksen yksi tarkoitus on verkostoitua toisten yhdistysten kanssa ja luoda tarvittavia työpaikkoja niitä tarvitseville romaneille.

Päämääränä
on romanijärjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen. Romanikansalaisten voimaatuminen yleiseen aktiivisuuteen, osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä ja hyvinvointinsa lisääntymiseen.
Kieli ja kulttuuri ovat suuri haaste tämän päivän yhteiskunnassa. Pyrimme osaltamme edesauttavaan kulttuurimme hyvinvointia sekä kielen säilymistä. Romanikieli on Unescon kielilistalla yksi kuoleva kieli, joten teemme paljon työtä kielemme ja kulttuurin eteen, jotta se säilyisi sukupolvelta toiselle. Yhdistyksen yhtenä päämääränä on turvata hyvä vanhuus jäljellä oleville romanivanhuksille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
Edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia.
Yhdistys edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää.
1. Toiminnan tavoitteet

Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:n tavoitteet vuosina 2018–2019 ovat

• Jakaa tietoa romanikulttuurista ja parantaa suvaitsevaisuutta
• Järjestää leiri- ja opetustoimintaa
• Kehittää romanien yleistä hyvinvointia hanketoiminnan avulla
• Tehdä vanhustyötä Savonlinnan ja lähikuntien romanivanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi.
• Rakentaa siltoja valtaväestön ja romanien välille.
• Järjestää koulutuksia mm. tietotekniikkaa, luentoja yhdistyksille
• Saada yhdistykselle toimistotyöntekijä ja avustusta yleisiin kuluihin.
• Saada romanitaustaisia ihmisiä mukaan kunnallispolitiikkaan vaikuttamaan oman paikkakunnan asioihin ja päätöksiin
• Lisätä maahanmuuttajien ja romanien välistä yhteistoimintaa.
• Työllisyysasioiden esillä pitäminen Savonlinnan romaniyhteisössä
• Auttaa romaniopiskelijoita ostamalle esim. oppikirjoja, ammattiin kuuluvia vaatetuksia, lukukausimaksuja sekä antamalla pieniä stipendejä..
Liikunnalliset toimet
Liikunnalliset toiminnot ovat romaniväestölle ensiarvoisen tärkeää. Monet romanit eivät liiku tarpeeksi samaa ongelmaa esiintyy kaikissa ikäluokissa.
Yhdistys pyrkii vastamaan tähän ongelmaan. Olemme pystyneet Taiken avustuksella järjestämään erilaisia liikunta muotoja, kuten naisten vesijumppa ryhmän Tanhuvaaran urheiluopistolla, kuntosaleilla käynnit, uimahallin palvelujen käyttö ym.
Tarkoituksena yhdistyksellä on saada romanit liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin liikkumismuotoihin. Panostamme vuoden 2018–2019 erityisesti Romanien hyvinvoinnin ja itsetunnon kasvattamiseksi liikunnan avulla.
2. Leiritoiminta yms.

2.1. Romanien perheleirit
– Suuren suosion saavuttanut ja jo perinteiseksi muodostunut romanien perheleiri, jota on kehitetty vastamaan tämän päivän perheleirejä sekä tarpeita, järjestetään elokuussa 2018 Savonlinnan seurakunnan tiloissa. Leiri toiminta on Savonlinnan alueella ollut jo 50 vuoden ajan.
Yhdistyksemme järjestää myös Romanien pikkujoulut joka vuosi, yhdessä Diakonian kanssa.

Ely:n rahoittamat iltapäiväkerho- sekä päiväleiritoiminta peruskoulun ala- ja yläasteen oppilaille.
Toiminta jatkuu, jos saadaan rahoitus. Olemme tällä hetkellä keskittyneet päiväleiritoimintaan, kun avustus on ollut niin pieni, että ei ole ollut mahdollista järjestää ip. toimintaa. Toiminta on kesällä 2018
2.2. Romanivanhukset.

Romanivanhuksille on suunnitteilla kaksi eri leiriä. Toinen kesällä ja toinen syksyllä 2018. Tavoitteena on, että kaikki vanhukset voivat olla leireillä mukana, niin romani-, valtaväestön kuin maahanmuuttajavanhukset. Leirit suunnitellaan yhdessä diakoniatyön kanssa. Vuosi 2017 -2018 on Savonlinnan seudun romanivanhusten vuosi. Panostamme vanhustyöhön ja järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ja pyrimme tekemään retkiä mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2018 on suunnitelmissa yhteistyössä Savonlinnan vanhuspalvelun kanssa kesäretki Savonlinnan vanhuksille.
Romanivanhukset ovat Savonlinnan alueella aika vähissä. Luonnollisia poistumia on ollut jonkin verran, mikä on verottanut meidän vanhuksiamme tällä alueella. Seniorikeskuksen kanssa teemme yhteistyötä Taiken rahoituksen kautta toimii romanivanhuksille seniorikeskus toiminta. Jatkamme toimintaa 2018
Suunnittelemme myös kesä 2018 yhteistä laivaretkeä Savonlinnan alueen romanivanhusteni ja valtaväestön vanhusten kanssa. Mukana Diakonia.

2.3. Kielikoulut
Romanikielen kielikoulut järjestetään Itä-karjalan kansanopistolla kesällä 2018. Kielikoulu on tarkoitettu Savonlinnan ja lähikuntien romaneille, otamme ensisijaisesti sellaisia ihmisiä mukaan, jotka eivät ole aiemmin olleet kielikoulussa. Kesäkouluja järjestetään kesän aikana kaksi. Vuoden 2018 kesäkoulun suunnittelu on jo käynnistetty Itä-Karjalan kansanopiston rehtorin Maija Tenojoen kanssa. Romanien kesäkouluja on pidetty 20 vuotta ja vuosi 2016 oli romanikielen ja kulttuurin juhlavuosi opistolla. Kielikoulut ovat kansainvälisiä kohtaamispaikkoja joissa eri kulttuurit kohtaavat, ja kielten moninaisuus tulee esille. Romanikieli on yksi kuoleva kieli Unescon kielilistalla. Me omalta osaltamme pyrimme viemään Savonlinnan alueella kieltä ja kulttuuria eteenpäin.

2.4. Opetustoiminta
Romanikielen opetus peruskoulussa Romanikielen opetus peruskoulussa jatkuu myös vuoden 2018–2019 aikana. Opettajana toimii Nadja Lindgren. Romanikielen opetusta on annettu peruskoulussa Savonlinnan alueella jo 9 vuotta vanhemmat ovat tukeneet lapsiaan romanikielen opetukseen.

3.2 Kulttuuriluennot

Vuonna 2018–2019 pyrimme lisäämään monikulttuurista työtä ja panostamme verkostoitumiseen eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa. Jatkamme myös kulttuuriluentojen pitämistä kouluille, päiväkodeille, opetusviranomaisille ja kaikille jotka vain ottaa meihin yhteyttä. Yhdistämme eri kulttuurinedustajien kanssa voimat ja alamme tehdä entistä enemmän yhteistä monnikulttuurillista työtä. Vanhusten päiväkeskuksissa käymme myös luennoimassa – luennoissa avustaa Armi Kelokaski. Yhdistys suunnittelee yhdessä Savonlinnan kristillisen opiston kanssa kulttuurit kohtaavat -tapahtumaa keväälle 2018. Tapahtuma on laaja, mukana on eri toimijoita Savonlinnan alueelta. Maahanmuuttajat ovat suunnittelussa ja yhteistyössä mukana. Tapahtumaa on jouduttu siirtämään muutamalla kuukaudella eteenpäin. Teemme myös yhteistyötä kansainvälinen Savonlinna tapahtumien, sekä Viitakivi Oy:n järjestelyissä vuoden 2017- 2018 aikana

3.3 Koulutus
2018 Järjestetään Atk koulutuksen jatko Savonlinnan ja lähikuntien romaneille. 2017 Oli ensimmäinen osa koulutuksesta, jonka rahoitimme Taiken avustuksella.
Yhdistys järjestää myös 2018 aikana Hygieniapassikoulutuksen kaikille Savonlinnan alueen romaneille. Passin puuttuminen voi vaikuttaa työpaikan saantiin
Myös yhdistyskoulutus on tarpeellinen. Koulutuksessa voimme päivittää tämän päivän yhdistys tietouden ajan tasalle. Koulutus on suunnitteilla syksyksi 2018 Savonlinnan kristillisellä opistolla.

4. Yleistoiminta
Savonlinnan seudun romanilähetyksellä on oma toimistohuone Järjestötalo Kolmosessa, jossa on muidenkin yhdistysten toimistotiloja. Pystymme entistä paremmin keskittymään asioiden hoitamiseen, kun on kiinteä paikka jossa toimia. Kehitämme toimintojamme vuosina 2018–2019 siten, että pyrimme ottamaan romaninuoria työharjoitteluun ja mahdollisuuksien mukaan
olemme muutenkin mukana romanien työllisyysasioissa.
2018 on erilaisia toritapahtumia Savonlinnan kauppatorilla, jossa esittelemme yhdistystämme toimintaa ja jaamme materiaalia, sekä teemme toimintaamme tutuksi suurelle yleisölle.
Järjestämme yhteisiä keskusteluiltoja eri viranomaisten kanssa, joista on lähinnä apua ja hyötyä työllisyyteen ja koulutukseen.
8.4.2018 on Romanien kansallispäivä. Päivää aiomme viettää järjestämällä pienimuotoisen tilaisuuden yhdistyksen toimitiloissa. Tarjolla mm. Kahvia, musiikki esityksiä, sekä luentoja romanikulttuurista.
Näiden lisäksi pyrimme kehittämään koko ajan jotain uutta sekä koetamme saada uusia yhteistyökumppaneita yhdistyksellemme, nykyisen laajan yhteistyöverkostomme lisäksi.
Savonlinnan seudun romanilähetys ry on yksi Suomen toimivimmista romaniyhdistyksistä. Yhdistys on saanut paljon parannusta aikaan omalla paikkakunnallaan ja on pystynyt antamaan neuvoja ja apua myös muille paikkakunnille. Yhdistyksestä kysellään neuvoja mm. asuntoasioista,
koulutusasioista, yhdistyksen perustamista koskevista asioista, hakemusten täyttöohjeista ym. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä muihin romaniyhdistyksiin ja tarjota niille apu. Myös erilaisten materiaalien kehittäminen yhdistyksessämme on esillä tulevina vuosina.

5. Yhteenveto
Haluamme yhdistyksenä tehdä työtä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisemman hyvä tulevaisuus nyky-yhteiskunnassamme. Haluamme jakaa tietoa ja tuoda sillä esiin kulttuuriamme ennakkoluulojen sekä asenteiden voittamiseksi. Pyrimme estämään romanien syrjäytymistä ja kehittämään heidän koulutus- ja työllisyystilannettaan. Haluamme kehittää romanikieltä osaltamme siten, että järjestämme koulutusta kaikille ikäryhmille ja tarjoamme mahdollisuutta säilyttää kieltämme, joka on katoavaa kulttuuriamme. Jotta yhdistys voi saavuttaa nämä edellä mainitut tavoitteet, tarvitsemme käyttövaroja toimintaamme.
Savonlinna
Hallitus
LIITTEENÄ Yhdistyksen toimenkuvaus
Yhdistyksemme tarjoaa mm.

 Hoidamme romaneiden asuntoasioita, niin että asunnon tarpeessa olevat romanit saavat asunnon mahdollisemman pian, ”mutta emme ole taikureita kun kyseessä on asuntoviranomaiset”.
 Koulutusasioissa teemme yhteistyötä Savonlinnan eri oppilaitosten kanssa.
 Lastensuojelu, ja sosiaaliset asiat.
 Yhdistys maksaa kaikille Diaetikoille Diabetes yhdistyksen jäsenmaksun. Heillä on hyviä etuja esim. Jalkahoito kaksi kertaa vuodessa, on maksuton jos olet heidän jäsen.
Stipendit ja muistamiset. Merkkipäivät yms.
 Autamme ihmisiä myös jos suru kohtaa.
 Tuemme myös vanhuksia esim. seniorikeskustoiminta, vanhustenleirit teemme yhteistyötä
kotipalvelun kanssa.
 Tiedotustilaisuuksia vanhusten asioista
 Tiedotustoimintaa kaikille ryhmille
 Romanikielen opetus peruskoulussa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille 2h joka toinen vko
 Toritapahtumia ja luentotilaisuuksia
 Yhdistys valokuvaa kaikki tapahtumat ja juhlat, jos niin halutaan.
 Järjestämme äitienpäiväjuhlat ja joulujuhlat
 Kesäkoulut, leirit, virkistyspäivät 2 kertaa vuodessa.
 Joululounas kaikille romanivanhuksille.
 Teemme yhteistyötä myös Linnalan Setlementti ry:n kanssa vanhusten asioissa.
 Tuemme taloudellisesti perheitä, esim. jos nuoret tarvitsevat taloudellista tukea oppikirjojen ostoon
 Yhdistys ostaa myös kaikille esikoulun ja ekaluokan aloittaneille oppilaille koulutarvikkeet ja hammasvälineet vuodeksi